הנחיות אבטחה

הדרכת מסך אבטחה

זמן חוסר פעילות

הגדרת הזמן (בדקות) שהיומן ינותק ללא חוסר פעילות.
לצורך שינוי יש להקליד את מספר הדקות הרצויות וללחוץ על כפתור "עדכן"

שינוי סיסמה

החלפת סיסמת היומן הקבועה בסיסמה קבועה חדשה.
יש צורך בהחלפת סיסמא כל 3 חודשים.
כל שינוי סיסמה יגרום לניתוק כל המכשירים המחוברים ליומן

מדיניות הסיסמאות

  אורך של 8 תווים לפחות

  חובה להכיל מספר

  חובה להכיל אות באנגלית

  לא ניתן לחזור על אותו תו 3 פעמים ברציפות

  לא ניתן להשתמש בסיסמה ישנה

לצורך החלפת הסיסמא בשדה "סיסמה נוכחית" הקלד את הסיסמה שדרכה התחברת ליומן.
בשדה "סיסמה חדשה" הקלד את הסיסמא הרצויה בהתאם להנחיות מדיניות הסיסמה.
בשדה "אימות סיסמה" הקלד בשנית את הסיסמה שהקלדת בשדה "סיסמה חדשה".
לסיום התהליך לחץ על כפתור "שנה סיסמה"