מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

הגדרות יומן

ממסך ההגדרות נשלטות הגדרות הפעולות הבסיסיות של היומן.

על מנת להגיע למסך זה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות ← הגדרות

הגדות יומן
הגדות יומן

שם השדה

פרוט

ימים קדימה

מספר הימים העתידיים אשר יוצגו למטופלים כזמינים לזימון תורים קדימה. התון זה מתייחס למטופלים בלבד, ביומן ניתן לקבוע תורים לכל זמן.

מקסימום תורים למספר מזהה

מספר התורים אותו ניתן לקבוע בו זמנית לת"ז אחת. האם אפשר למטופל אשר קיים לו תור במערכת לקבוע תור עתידי לפני שהתרוק הקרוב עבר.

סוגי ביקור לבחירה ביומן

הפעלה וכיבוי של שדה בחירת סוג הביקור בפרטי המטופל בעת קביעת תור ביומן.

ניתן להגדיר את הפרמטרים הבאים לסוג הביקור: טלפוני, פיזי ווידאו.

ניתן לבחור איזה סוג ביקור יהיה כברירת מחדל

הפעל תורים טלפוניים בהליך הזימון

הפעלה וכיבוי של בחירת סוג הביקור ע"י המטופל בהליך זימון התור(השינוי תקף בכל ערוצי זימון התור).

ניתן להגדיר את סוגי הביקור הבאים: טלפוני, פיזי ווידאו.

סוגי טיפול לבחירה ביומן

הוספת/הסרת סוגי טיפול לבחירה בשדה סוג הטיפול בפרטי המטופל בעת קביעת תור ביומן.

ניתן להגדיר את סוגי הטיפול לשדה ע"י התחלת הקלדת סוג הביקור הרלווטי ובחירה מתוך השלמה אוטומטית.

סוג הביקור הנבחר יוצג על שורת התור לאחר מספרי הטלפון

יומן אב

בחירת יומן אשר הגדרות "ימים קדימה" ו"הגבלת תורים לתקופה"(מסך ניהול משתמשים) יכולו על היומן הבוחר באופן משתוף עם היומן הנבחר.

מספר הודעות פתוחות להציג ביומן

בחירת כמות ההודעות הפתוות אשר יוצגו כברירת מחדל בעת הכניסה ליומן. סיומן "הצג פרטי המטופל בהודעה חדשה" יציג את הפרטים המלאים של המטופל בתוך ההודעה.

שדות פרטי מטופל

בחירת שדות פרטי המטופל אשר מוצגים למשתמש במסך היומן הראשי.

שם השדה הנוסף

בחירת שם לשדה הנוסף במסך הראשי בפרטי המטופל- השם יופיע ברקע של השדה.

הערות יומן

הערות יומן הינן הערות קובעות ביומן. הערות אלו הן פנימיות לשימוש המרפאה/הרופאים ונצפות על ידם בלבד. למשל עלות תור פרטי לד"ר____ הינה 800 ש"ח בצ'ק או מזומן.

תבניות SMS

מהיומן ניתן לשלוח הודעות sms למטופלים ע"פ בחירה. באמצעות תבניות sms ניתן לקבוע תבניות סטנדרטיות לשליחת ההודעות. בתבניות sms ניתן לערוך, להוסיף או למחוק את התבניות שהינכם מעוניינים לשלוח. שימו לב, בתחתית כל תבנית מצוין סכום התווים אשר מכילה ההודעה. מבנה של הודעה אחת הוא 70 תווים. כל 70 תווים נוספים יחשבו כהודעה נוספת.

ממלאי מקום

רשימת הפרמטרים הנשאבים מהמערכות ובהם ניתן להשתמש בהודעות sms.

{name} שם המטופל

{fname} המילה הראשונה בשם

{lname} המילה האחרונה בשם {cal} שם היומן

{hour} שעת התור

{date} תאריך התור/הודעה

{dd} יום התור/הודעה

{mm} חודש התור/הודעה

{yy} שנת התור/הודעה

קביעת תורים

הגדרת תבנית לשליחת הודעת sms למטופל בכל תור שנקבע ביומן

ביטול תורים

הגדרת תבנית לשליחת הודעת sms למטופל בכל תור שבוטל מהיומן

הוספת תבנית sms חדשה

משחזר את תבניות ברירת המחדל כפי שהיו בעת קבלת המערכת.

שומר את ההגדרות שעודכנו. יש ללחוץ על שמור בסיום כל פעולה.