מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

הגדרת חופשות/חופשות חלקיות ביומן

הסבר: מסך הגדרות לימי חופשה מלאים או חלקיים.

בהתאם לחופשות שיוגדרו תתקיים או לא תתקיים קבלת קהל לרופא עבורו מבוצעות ההגדרות.

יום חופשה מלא או יותר יוגדר בטבלת "חופשות".

יום חופשה חלקי יוגדר בטבלת "חופשות חלקיות".

 

על מנת להגיע למסך זה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות – > חופשות.

סגירת יום או מספר ימים

ימים שיוגדרו כימי חופשה הנם ימים בהם לא ניתן יהיה לקבוע תורים.

להלן פירוט השדות: