מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

חגים

מסך החגים מגדיר את שעות הפעילות בערבי חג וחגי ישראל.

ניתן להגדיר את החופשות באופן חד פעמי בתחילת העבודה עם היומן, ההגדרה תישאר גם למופעים הבאים של החגים.

 

על מנת להגיע למסך זה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות ← חגיםגג

תצוגת החגים:

שם השדה

פרוט

שומר את ההגדרות שעודכנו. יש ללחוץ על שמור בסיום כל פעולה.

הכפתור מופיע במידה וקיים יום של ערב חג הפתוח לזימון.
לחיצה על הכפתור תסגור את את כל ערבי החג.

הכפתור מופיע במידה וקיים יום של חג הפתוח לזימון.
לחיצה על הכפתור תסגור את את כל ימי החגים ביומן.

הכפתור מופיע במידה וכל ערבי החג ביומן סגורים לזימון.
לחיצה על הכפתור תפתח את את כל ערבי החג באופן גורף.

הכפתור מופיע במידה וכל ימי החג ביומן סגורים לזימון.
לחיצה על הכפתור תפתח את את כל ימי החג באופן גורף.

שעות ברירת מחדל לחצי יום

הגדרת שעות ברירת מחדל לחצי יום עבודה.

חג

חגים ומועדים אותם ניתן להגדיר כימי חופש או זמני פעילות מיוחדים.

הגדרת יום העבודה. בחירה בין:
יום עבודה רגיל: שעות קבלה רגילות.
יום סגור: סוגר את שעות הקבלה ביום זה.
חצי יום: שעות עבודה חלקיות לפי ההגדרה בשעות ברירת מחדל.
חשוב! יש לוודא שהשעות מוגדרות באותו יום גם ב"שעות קבלה".
מיוחד: בחירת שעות קבלה מיוחדות ליום זה.
חשוב! יש לוודא שהשעות מוגדרות באותו יום גם ב"שעות קבלה"

משעה

אפשרות זאת נפתחת רק בבחירת "חצי יום עם שעות מיוחדות". מגדיר את שעת התחלת שעות הקבלה. משמש כאשר שעות הקבלה שונות משעות הקבלה של "חצי יום" שהוגדרו בברירת המחדל.

עד שעה

אפשרות זו נפתחת רק בעת בחירת "חצי יום עם שעות מיוחדות". מגדיר את שעת סיום שעות הקבלה. משמש כאשר שעות הקבלה שונות משעות הקבלה של "חצי יום" שהוגדרו כברירת מחדל

הוספת הודעת חופשה

הוספת הודעת הסבר שתושמע ותוצג למטופלים כסיבת ההיעדרות. לחיצה על התיבה תפתח רשימה של אפשרויות לבחירה בחגים ומועדים לרוב לא מעדכנים סיבת היעדרות.

מספר ימים לפני להודיע

מספר ימים לפני היציאה לחופשה שבהם תישמע ותוצג ההודעה בערוצי הזימון על היעדרות (במקרה שנבחרה).