ניהול משתמשים

ניהול משתמשים מאפשר למשתמשי היומן לחסום או להגביל מטופל ספציפי בקביעת תורים, או להגביל מטופלים למספר תורים לתקופה, כל זאת בהתאם לצורכי הרופא/מרפאה.

*שימו לב: הגבלת תורים לתקופה לא פעילה דרך ערוצי הזימון של מכבי.

על מנת להגיע למסך זה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות ← ניהול משתמשים

הגבלת תורים לתקופה

שם השדה

פרוט

הגבלת תורים לתקופה

מאפשר להגביל את מספר התורים אותם יהיה ניתן לקבוע בתקופה הנקובה לפי קופה.

משך הזמן אילו מתייחסות ההגדרות. בחירה מתוך רשימה. בעת בחירה באפשרות של "ימים" יש להגדיר גם את מספר הימים אליו מתייחסות ההגדרות "מס' ימים".

מקסימום תורים

מספר התורים המקסימלי אוו ניתם יהיה לקבוע בתקופה שהוגדרה

מס' ימים

שדה המגדיר את מסר הימים אליו תתייחס המערכת בשדה "ימים"

קופות

קופות החולים שעל מטופליהן יחולו ההגבלות. ניתן לבחור קופה אחת או יותר (הפרדה ע"י התו |). השארת השדה ריק תתייחס לכל הקופות.

שומר את ההגדרות שעודכנו. יש ללחוץ על שמור בסיום כל פעולה.

הגבלת משתמשים לתקופה

שם השדה

פרוט

הקלדת ת.ז לחיצה על זכוכית מגדלת תשלים את שם המטופל במידה והוא קיים ביומן

הקלדת שם המטופל

הקלדת תאריך תפוגה

הקלדת הערה למטופל

מוסיף את המטופל לרשימה. יש ללחוץ על הוסף לצורך הוספה

עיפרון- עריכת השורה של המטופל

איקס- מחיקת השורה של המטופל

אישור- שמירת שינויים

איקס- מחיקת שינויים