ניהול משתמשים

ניהול משתמשים מאפשר למשתמשי היומן לחסום או להגביל מטופל ספציפי בקביעת תורים, או להגביל מטופלים למספר תורים לתקופה, כל זאת בהתאם לצורכי הרופא/מרפאה.

*שימו לב: הגבלת תורים לתקופה לא פעילה דרך ערוצי הזימון של מכבי.

על מנת להגיע למסך זה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות ← ניהול משתמשים

um2

ניהול משתמשים

 

הגבלת תורים לתקופה

הגבלת תורים לתקופה

שם השדה פרוט
הגבלת תורים לתקופה מאפשר להגביל את מספר התורים אותם יהיה ניתן לקבוע בתקופה הנקובה לפי קופה.
משך הזמן אילו מתייחסות ההגדרות. בחירה מתוך רשימה. בעת בחירה באפשרות של "ימים" יש להגדיר גם את מספר הימים אליו מתייחסות ההגדרות "מס' ימים".
מקסימום תורים מספר התורים המקסימלי אוו ניתם יהיה לקבוע בתקופה שהוגדרה
מס' ימים שדה המגדיר את מסר הימים אליו תתייחס המערכת בשדה "ימים"
קופות קופות החולים שעל מטופליהן יחולו ההגבלות. ניתן לבחור קופה אחת או יותר (הפרדה ע"י התו |). השארת השדה ריק תתייחס לכל הקופות.
שמור שומר את ההגדרות שעודכנו. יש ללחוץ על שמור בסיום כל פעולה.

 

הגבלת משתמשים לתקופה
הגבלת תורים לתקופה

שם השדה

פרוט

הקדלת ת.ז

הקלדת ת.ז

לחיצה על זכוכית מגדלת תשלים את שם המטופל במידה והוא קיים ביומן

הקלדת שם הקדלת שם המטופל
תאריך תפוגה הקלדת תאריך תפוגה
הערה הקלדת הערה למטופל
הוסף מוסיף את המטופל לרשימה. יש ללחוץ על הוסף לצורך הוספה
עריכה ומחיקה

עיפרון- עריכת השורה של המטופל

איקס- מחיקת השורה של המטופל

שמירת שינויים

אישור- שמירת שינויים

איקס- מחיקת שינויים

חזרה לתוכן עניינים

שינוי גודל גופנים
ניגודיות