שדות פרטי המטופל

בחלקו הימני של דף היומן תוכל לנהל את פרטי המטופל ולשמור אותם באופן קבוע ביומן הרופא.
שים לב! כל שינוי בפרטי המטופל נשמר באופן אוטומטי ביומן.