מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

שדות פרטי מטופל

בחלקו הימני של מסך היומן תוכל לנהל את פרטי המטופל.

שם השדה

פרוט

הקלדת ת.ז של מטופל.
לחיצה על כפתור "חפש" תשלים את כל פרטי המטופל במידה והוא קיים במאגר המטופלים של המרפאה.
לחיצה על כפתור "זכוכית מגדלת" תעברי אותנו למסך הצגת התורים של המטופל.

הקלדת שם המטופל

בחירת סוג הביטוח של המטופל ע"פ רשימה

הקלדת מספרי הטלפון של המטופל

בחירת תאריך לידה של המטופל yyyy/mm/dd

הוספת הערה קבועה על המטופל בחירת אפשרויות הצגת הערה: ללא הדגשה- טקסט פשוט הדגש את השדה- הערה תופיע בטקסט בצבע אדום הצג בחלונית קופצת- הערה תופיע בחלונית קופצת בעת טעינת פרטי המטופל

הוספת מידע נוסף על המטופל בחירת אפשרויות הצגת הערה: ללא הדגשה- טקסט פשוט הדגש את השדה- הערה תופיע בטקסט בצבע אדום הצג בחלונית קופצת- הערה תופיע בחלונית קופצת בעת טעינת פרטי המטופל

בחירת הוספת רשומה כתור או כהודעה

1.הוספת הערה לתור. *הערה תתווסף לתור באופן חד פעמי בלבד.2. הוספת תוכן להודעה הודעה יומית- ההודעה תופיע רק ביום הנוכחי. הודעה קבועה- ההודעה תופיע באופן קבוע בכל הימים.

בחירת שעת התור ובחירת משך זמן התור

בחירת סוג הביקור- פיזי במרפאה או טלפוני. לאחר הוספת התור תופיע הערה בשדה הקופה.

הוסף תור- הוספת התור או ההודעה ליומן עדכן פרטי לקוח- עדכון פרטי הלקוח ברשומות היומן

נקה פרטי לקוח- מחיקת פרטי הלקוח מהשדות התור הפנוי הבא- מעבר ליום שבו התור הפנוי הבא

מציג עד 5 תורים עתידיים וכאלו שהיו בעבר הסמוכים ביותר לתאריך הנוכחי.