מזוודת רופא לניהול מרפאות
תמונה של יומן במערכת זמון תורים
ציור ססטוסקוף לפתרונות משלימים לרופאים

שעות קבלה

שעות הקבלה הן השעות בהן ניתן לקבוע תור לרופא, והן נקבעות על ידי "שורות חוק". בשורת חוק יהיו כתובים כל הפרמטרים המבוקשים כגון יום, טווח שעות, תאריכים ספציפיים וכולי.

שעות הקבלה כפי שיוגדרו הן ליבת המערכת, לפיהן ייקבעו התורים לרופא.
כל שינוי בשעות הקבלה ישפיע באופן מידי על זימון התורים בכל ערוצי הזימון הפעילים.

 

על מנת להגיע למסך שעות קבלה יש ללחוץ בסרגל כלים על הגדרות ← שעות קבלה

הגדרות של שעות הקבלה

בכדי להוסיף שעות קבלה חדשות עליכם להוסיף שורת חוק חדשה ולעדכן את הפרמטרים המבוקשים בשורה זו. הוספה של שורת חוק חדשה מתבצעת על ידי מילוי השורה התחתונה ביותר ולחיצה על הכפתור
הירוק (wh0).

ניתן לנקות שורות חוק שתוקפן עבר על ידי לחיצה על הכפתור נקה שורות ישנות בתחתית העמוד.

*ניתן להגדיר את שמות הקבוצות בעברית. לפרטים נוספים אנא פנה למוקד התמיכה.

חשוב לבצע בדיקות לאחר כל שינוי בשעות קבלה ולוודא שאכן התורים נקבעים כראוי.

הגדרת שעות קבלה – מצב בסיסי

בטבלה הבאה מפורטים השדות הבסיסיים בעמוד שעות קבלה.

הגדרת שעות קבלה – מצב מתקדם

ניתן לפתוח אופציות נוספות על ידי סימון V בשורה "הצג אופציות מתקדמות" בתחתית העמוד.

בטבלה הבאה מפורטים השדות באופציות מתקדמות.

בטבלה הבאה מפורטים השדות המתקדמים בעמוד שעות קבלה.

עריכת שורה קיימת

על מנת לבצע פעולות על שורה מסוימת, יש לעבור עליה עם סמן העכבר ואז יתווספו תחת "פעולות" האייקונים הבאים:

אייקון עיפרון: שינוי או עדכון שורה קיימת (עריכה).

אייקון דפים: העתקת פרטי השורה ליצירת שורה חדשה בתחתית העמוד.

אייקון X: מחיקת שורה קיימת.

שימו לב! בעריכת שורה ישתנו האייקונים ל: wh5

על מנת לשמור את השינויים יש ללחוץ על כפתור ה-V.

לחיצה על כפתור ה-X בשלב זה לא תמחק את השורה אלא רק תבטל את השינוי.

דוגמאות נפוצות להגדרת שעות קבלה

הוספת שעות קבלה באופן זמני

כדי להוסיף שעות קבלה זמניות עליכם להוסיף שורת חוק כמופיע ב"הוספת שעות קבלה באופן קבוע" ולהזין את השדות "מיום/עד יום", כדי לתחום את התאריכים לגביהם שורת חוק זו תהיה פעילה. במקרה שלא הוזנו נתונים בעמודת "מיום", שורת חוק זו תהיה פעילה החל מרגע הפעלת המערכת. במקרה שלא הוזנו נתונים בעמודת "עד יום" שורת חוק זו תהיה פעילה לעד. התאריך שיוזן בעמודת "עד יום" תקף עד השעה 23:59 של אותו יום. שימו לב כי הגדרת החוק נקבעת על פי עמודות "יום" ו"שעה" וטווח התאריכים נועד לצורך הגדרת זמן הפעילות של שורת חוק זו. יש להזין את תאריך היום המבוקש על ידי שימוש בשתי ספרות עבור יום, עבור חודש ועבור שנה. הימים, החודשים והשנים יופרדו ביניהם בלוכסן. לדוגמה: 09/03/15.

שינוי שעות קבלה באופן קבוע

שינוי שעות קבלה באופן קבוע יתבצע על ידי לחיצה על כפתור העיפרון (ערוך) של השורה שרוצים לערוך, ולאחר מכן שינוי השדות הדרושים. בסיום יש ללחוץ על כפתור ה-V.

שינוי שעות קבלה באופן זמני

שינוי שעת קבלה באופן זמני מתבצע בעזרת הוספת שורת חוק חדשה המחליפה שורת חוק ישנה בתאריכים מסוימים. לשינוי שעות קבלה באופן זמני הוסיפו שורת חוק כמופיע ב"הוספת שעות קבלה באופן זמני" והזינו בשדה "החלף שורת חוק מספר" את מספר שורת שעות הקבלה המקורית אותה אתם רוצים לשנות. שורת החוק החדשה תחליף את שורת החוק הישנה בתאריכים אותם ציינתם.

שימו לב! החלפת שורת חוק אפשרית רק לאותו יום ולאותה קבוצה.

סגירת שעות קבלה באופן קבוע

יש לתחום את שורת הקבלה בשדה "עד יום" – הזנת התאריך הרצוי תגרום לסיום פעולת השורה ולא תתאפשר זימון תורים.שימו לב, במקרה שבשורה יש מספר שעות וברצונכם להוריד רק חלק מהן, הוסיפו שורת חוק חדשה עם שעות הקבלה הנותרות.

סגירת שעות קבלה באופן זמני

ניתן לסגור שעות קבלה באופן זמני בשני אופנים:

  סימון השורה כבלתי פעילה בשעות הקבלה.

  להשתמש ב"שינוי שעות קבלה באופן זמני", ובשדות "משעה" ו"עד שעה" לכתוב את אותה השעה (למשל מ-17:00 עד 17:00), כך שלא תהיה משמעות לשורה.

קביעת תורים ברצף בלבד

באפשרותכם להגדיר שורת חוק בה התורים נקבעים ברצף בלבד. שימו לב שבמקרה שבחרתם באפשרות "ברצף" יוצע למזמין תור רק תור אחד בכל נקודת זמן. בשל כך מומלץ להשתמש באפשרות זו רק לשעות הקבלה האחרונות ביומן.

לקביעת תורים ברצף יש להוסיף שתי שורות חוק; אחת ללא "אפשר קביעת תורים ברצף בלבד" לשעות הראשונות (לדוגמה: 16:00-18:00) ושורת חוק שנייה עם "אפשר קביעת תורים ברצף בלבד" לגבי השעות האחרונות (לדוגמה: 18:00-19:00).

לידיעתכם, ישנה אפשרות בחירה שבשעות מסוימות (לדוגמה: 18:00-19:00) תינתן האפשרות לזימון תורים רק במקרה ששאר התורים מלאים. במצב זה ניתן להשתמש באפשרות "תנאי" – המגדיר את כמות התורים הפנויים לפני פתיחת שורת חוק אשר סומנה ברצף בלבד.

למשל כאשר הערך 0 מופיע בקטגוריית תנאי בשורת 18:00-19:00 משמע שורה זו תיפתח לזימון רק כאשר כל שאר התורים שלפני שורה זו מלאים.