תפריט קליק ימני בעכבר (תפריט הקשר)

לחיצה עם סמן ימני בעכבר על תור או משבצת ריקה של תור, תפתח תפריט עם אפשרויות שונות וקיצורי דרך לפעולות שכיחות.

קליק ימני על תור

קליק ימני על משבצת תור ריקה

קליק ימני על יום ביומן (חסימת יום/יום חלקי)

ניתן להוסיף חופשה או חופשה חלקית בצורה מהירה ונוחה גם דרך המסך הראשי של היומן.

בתאריכון, מסמנים עם העכבר את היום המבוקש ולוחצים קליק ימני בעכבר.

ייפתח תפריט שבו ניתן לבחור חופשה או חופשה חלקית:

חופשה

חופשה חלקית